Contact us

Contact

Jack LEE

Marketing Director

MOBILE:     +86 153-1707-0921

E-mail:     jack.lee@cfi-sh.com


Dan ZHU

Project Director

MOBILE:     +86 153-1707-0912

E-mail:     dan.zhu@cfi-sh.com


Vincent ZHANG

Brand Director

MOBILE: +86 170-9195-9555

E-mail:  Vincent.bin@cfi-sh.comZhe Li

Admin&financial Specialist

MOBILE: +86 158-0181-6403

E-mail:  zhe.li@cfi-sh.com